DA TV

 • Нийт
 • Нүүрний хэлбэр засах / Эрүүний мэс засал
 • Нүдний мэс засал
 • Хамрын мэс засал
 • Хөхний мэс засал
 • Арьс таталт / Залуужуулах
 • Эрэгтэй мэс засал
 • Арьс / Биеийн хэлбэр засал
 • Бусад
https://www.youtube.com/embed/_5T720qqavg

Хөхний мэс засал

Хөх томруулах мэс засал
Play
https://www.youtube.com/embed/ScXcT3je-zI

Нүүрний хэлбэр засах / Эрүүний мэс засал

Шаамий эрүү засах
Play
https://www.youtube.com/embed/gipBCz0MIIY

Нүүрний хэлбэр засах / Эрүүний мэс засал

Эрүүний дахин хагалгаа
Play
https://www.youtube.com/embed/Lh9gy_DIsI0

Бусад

И Сан Ү эмчийн танилцуулга
Play
https://www.youtube.com/embed/Sf_cTQOPqG4

Арьс таталт / Залуужуулах

Утсан таталт юуг анхаарах хэрэгтэй вэ?
Play
https://www.youtube.com/embed/ScXcT3je-zI

Нүүрний хэлбэр засах / Эрүүний мэс засал

Шаамий эрүү засах
Play
https://www.youtube.com/embed/gipBCz0MIIY

Нүүрний хэлбэр засах / Эрүүний мэс засал

Эрүүний дахин хагалгаа
Play
https://www.youtube.com/embed/_5T720qqavg

Хөхний мэс засал

Хөх томруулах мэс засал
Play
https://www.youtube.com/embed/Sf_cTQOPqG4

Арьс таталт / Залуужуулах

Утсан таталт юуг анхаарах хэрэгтэй вэ?
Play
https://www.youtube.com/embed/Lh9gy_DIsI0

Бусад

И Сан Ү эмчийн танилцуулга
Play

Review

 • All
 • Movie
 • Photo
MORE

DA #SELFIE

for more