Диэй
Хариуцлагатай систем

DA PLASTIC SURGERY

Гүйцэтгэл өндөртэй систем
Мэс заслын өмнө болон дараа мэргэжлийн ажилтан хариуцан ажиллах & хагалгааны өрөөнд нэр заах