Дээд зэргийн халдвараас хамгаалах систем

Диэй эмнэлэг
КОВИД-19 халдвараас сэргийлэх
систем

DA COVID-19CLEAN ZONE