Унжилтын гүнээс
шалтгаалан
Татах хүчийг тохируулна

Шинэ таталтын арга, хүчтэй үр дүн

Диэй
Мини зүсэлттэй таталт

Өдрийн дотор 10 насаар залуужих Диэй Мини зүсэлттэй таталт

Өдөр өдөрт өөрчлөгдөх нүүрний унжилт ?
Яагаад таталт хийлгэхээс эргэлзээд байгаа вэ

Бусад арьс таталтаас өөрөөр?
Санаа зоволтгүй хамгийн бага зүсэллтэй таталт

Таталтанд хэрэгтэй бүх зүйсийг нэгтгэн
Хялбар хэрнээ баталгаатай таталтын үр дүн.

Хүчтэй таталтын үр дүн

Хурдан эдгэрэлт

Нүдэнд харагдахгүй мини зүсэлт

Бага өвдөлт

Өдрийн дотор 10 насаар залуужих Диэй Мини зүсэлттэй таталт

Хүн болгоны нүүрний хэлбэр, арьс өөр учир
унжилтын гүнээс шалтгаалан татах хүчийг шийднэ

602_sec05_img
Хэт татахад
Хумилт үүсэн /
үрчлээ унжилт үүснэ
Энгийн таталт
Диэй Мини
зүсэлттэй таталт
Хэт татахад
Хумилт үүсэн / үрчлээ унжилт үүснэ

Q. Нүүрний хэлбэр дагуулан татах шалтгаан?

Нүүрний хэлбэр арьсны байдлыг харгалзахгүй хүчтэй таталт хийсний
улмаас арьс хумигдан үрчлээ үүсдэг.
Диэй Мини зүсэлттэй таталт нь хувь хүний нүүрний хэлбэрийг
тодорхойлон унжилтын гүнээс шалтгаалан таталтын хүчийг тааруулж натурал хүчтэй таталт хийнэ.

Диэй Мини зүсэлттэй хагалгаа!
Нүдэнд үл үзэгдэх сорви, хурдан эдгэрэлт

602_sec06_img1

Энгийн таталт

Диэй Мини зүсэлттэй таталт

902_sec06_img01

Диэй эмнэлэгт таталт хийлгэсэн өвчтөн

902_sec06_img03

Арьс таталтаар улам залуу!!
Эдгэрэх хугацаа, сорвинд санаа зовох хэрэггүй
#Мини зүсэлттэй таталт

Булчингийн давхарга хүртэл 3 төрлөөр татан тогтооно!
Нэг удаагийн мэс заслаар хүчтэй үр дүн, удаан барилт

602_sec07_img

Зөвхөн өнгөн арьс татдаг таталт Үр дүнгүй

Хөгшрөлтийн үндсэн шалтгаан
Суурийн давхаргаас (SMAS) унжилтаас үүддэг.
Иймээс унжилтыг засахын тулд ганц
арьсыг тайраад тогтоох биш арьсны гүнийн
булчин хүртэл үндсэн унжилтыг нь засаж өгнө.

Суурийн давхарга(SMAS)хүртэл татах!
DA хамгийн бага зүсэлт

904_sec07_illu01
Өнгөн арьс
Жинхэнэ арьс
Өөхөн давхарга
Суурийн давхарга(SMAS)
Булчин
Ясны хальс

Энгийн таталт

Өнгөн арьс
Жинхэнэ арьс
Өөхөн давхарга
Суурийн давхарга(SMAS)
Булчин
Ясны хальс

Диэй Мини зүсэлттэй таталт

Суурийн давхарга
(SMAS)
3 тогтоолт

Хүчтэй таталтын үр дүн

Удаан
барина

Диэй Мини
зүсэлттэй таталт

Өдрийн дотор 10 насаар залуужих
Диэй Мини зүсэлттэй таталт

*Диэй эмнэлэгт таталт хийлгэсэн өвчтөн

Диэй Мини зүсэлттэй таталт
Өмнө дараа зураг