ДИЭЙ
НҮДНИЙ ДАХИН
МЭС ЗАСАЛ

#дахин хагалгаа #гол нь
#хагалгааны өмнөх хэлбэр засах