Хүн бүхний хүсдэг
зөв хөөрхөн нүүрний хэлбэр

Хөөрхөн л бол ДИЭЙ

Тэдний нүүрний хэлбэр хөөрхөн шалтгаан?

Давхар эрүүг арилган
өөхийг дүүргэн хөөрхөн нүүрний хэлбэр гаргах Диэй нүүрний хэлбэр засах таталт!

Жижиг хөөрхөн нүүрний хэлбэр

Шанаанд
өөх суулгана

Давхар эрүү
арилган V-лайн

Акюусколф
нарийхан эрүү

Төгс соруулалт
Акюусколф

Хавтгай нүүр минь баяртай
Нүүрний өөх суулгалт