Аюулгүй мэс засал аюулгүй мэдээ алдуулалтаас

Диэй аюулгүй мэдээ алдуулалт
Мониторинг систем

Мэдээ алдуулах тасгийн 9 эмч байнга хянаж ажилдаг.