ДИЭЙ ГАР / ГУЯ ТАТАХ МЭС ЗАСАЛ

Хэт хуримтлагдсан өөхийг авч унжсан арьсыг татан
нуугдсан гар/гуяны хэлбэрийг гаргаж өгнө!

ДИЭЙ ГАРНЫ АРЬС ТАТАХ МЭС ЗАСЛЫН АРГА

Гарны хойд тал / гадна тал / урд тал / дотор тал хүртэл унжилтын хэмжээг
тодорхойлон мэс заслыг хийж мөр хүртэл холбогдсон туранхай хэлбэр гаргаж өгнө!

Диэй гар, гуяны хагалгаа нь хоолны дэглэмээр шийдвэрлэх боломжгүй
хуримтлагдсан өөх, унжиж суларсан арьсыг үр дүнтэй арилгах хагалгаа юм.

Өөх соруулах мэс засалтай хамт хийж унжсан махыг арилгаж
өгснөөр арьс чангаран туранхай гуалиг болно.
Хагалгааны арга нь унжилтын хэмжээнээс шалтгаалан өөрчлөгдөх ба ямар
аргаар хийснээс шалтгаалан эдгэрэх хугацаа хамаарна.
Гэвч Диэй эмнэлэг мэс заслын дараа хурдан эдгэрэлтийг дэмжин, ил харагдахгүй
зүсэлт хийж хагалгааны дараа сорви багатай байдаг.

DA PLASTIC SURERY

ДИЭЙ ГАР / ГУЯ ТАТАХ МЭС ЗАСАЛ

Ийм хүмүүст тохирно

Унжсан арьс

махыг авна

Хуримтлагдсан

өөхийг соруулан

Туранхай гуалиг

биеийн хэлбэр

Язарсан арьс

багасгана

Арьс

чангална

DA PLASTIC SURERY

ДИЭЙ ГАР / ГУЯ ТАТАХ МЭС ЗАСАЛ

Ийм хүмүүст тохирно

DA PLASTIC SURERY

ДИЭЙ ГАРНЫ АРЬС ТАТАХ МЭС ЗАСЛЫН АРГА

Гарны хойд тал / гадна тал / урд тал / дотор тал хүртэл унжилтын хэмжээг
тодорхойлон мэс заслыг хийж мөр хүртэл холбогдсон туранхай хэлбэр гаргаж өгнө!

702_sec06_case01
case01

Дунд унжилт – Хэсэгчилсэн гарны мэс засал

 • Тохойны дунд хэсгээс суга хүртэл унжсан арьс өөхийг арилгана.
 • Зүсэлтийг суган дотор хийж ил харагдах сорвигүй.
 • </ul
702_sec06_case02
case 02

Хэт унжилт – Бүхэл гарны мэс засал

 • Тохойноос эхлэн сугах хүртэл (унжиж суларсан арьс өөхийг тайрч авна ).
 • Зүсэлтийг аль болох мэдэгдэхгүй хэсэгт хийж өгнө.
 • </ul

DA PLASTIC SURERY

ДИЭЙ ГУЯНЫ АРЬС ТАТАХ МЭС ЗАСЛЫН АРГА

Гуяанд өөх нягтран хурсан, гэнэт жингийн их өөрчлөлтөнд орж суларсан!
Гуяны мэс засал хийж арьс чангалан хөлийн хэлбэрийг засаж өгнө!

702_sec06_case03
case01

Гуя дээд хэсгээрээ унжсан

 • Гуяны дээд хэсэгт арьс бөөгнөрөн байвал суларсан арьс гүнийн өөхийг хагас сар хэлбэртэй тайр авна.
 • Цавины үрчлээнд зүсэлт хийж дотуур хувцсанд дарагдана.
 • </ul
702_sec06_case04
case 02

Гуя бүхэлдээ унжсан

 • Өвдөгнөөс цавь хүртэл унжиж суларсан арьс өөхийг авна.
 • Зүсэлт урт хийгдэх ч аль болох ил харагдахгүй газарт зүсэлт хийнэ.
 • </ul

DA PLASTIC SURERY

ДИЭЙ ГАР / ГУЯ ТАТАХ МЭС ЗАСАЛ

Ийм хүмүүст тохирно