Урд эрүүг
Уртасгах, богиносгох мэс засал

#v-лайны төв нь
#урд эрүүний бланс!