I шугам
Хөх хоорондын хэлбэр

Диэй
Хөх томруулах мэс засал