Диэй
Нүүрний хэлбэр засах
Дахин хагалгаа

Дахин хагалгаа ч ДИЭЙ!

Дахин хагалгааг ч хөөрхөн!

Нүүрний хэлбэр засах мэс засал хийлгэсэн ч
Яагаад дахин мэс засал хийлгэх болдог вэ?

Шалтгаан нь ясыг дутуу тайрсан юмуу, илүү тайрсан байдаг.

Хагалгааны дараа
Хөөрхөн биш нүүрний хэлбэрээсээ болоод!