Өргөн хамрын мэс засал

Бөөрөнхий, том, тарсан хамрыг нарийхан цэгцтэй

Монтгор том хамраа
засуулахыг хүсэж байна уу?

Монтгор хамрын үзүүр Илүү натурал харагдах хөөрхөн хамар

линия

высота

угол

внешний
вид

Диэй Өргөн хамрын мэс засал

Итгэлгүй байдал . Таалагдахгүй төрөх

Хамрын үзүүр хэсэг монтгор харагдах гол шалтгаан нь
хамрын үзүүрийн өргөн нь хамрын нурууны өргөнөөс харьцангуй өргөн харагддагтай холбоотой юм.
Диэй эмнэлэг нь намхан, өргөн хамрын хэлбэрийг засахдаа мэс заслын өмнө тухайн хүний
хамрын нүхний хэмжээ, хамрын үзүүр, арьсны зузаан, хамрын нурууны хэлбэр хэлбэр зэргийг цогцоор нь авч үзэн
өргөн хамрын үзүүрийг нарийсган нүүрний балансад тааруулан засдагаараа

онцлог юм.

Өргөн, хавтгай хамраа өндөр, нарийхан болгоё!

ДИЭЙ ӨРГӨН ХАМРЫН ХЭЛБЭР ЗАСАЛ

   *Виртуал модел 
Өргөн хамрыг тухайн хүнд тохруулан нарийсгаж хөөрхөн хэлбэртэй болгох ДИЭЙ өргөн хамар заслын Нөү-хау!

Монтгор том хамраа засуулахыг
хүсэж байна уу?

# 1
Диэй монхор хамрын мэс заслын аргачлал

Өөх багасгах

Хамрын үзүүр засал

Өөх авах Өөх их, арьс зузаан тохиолдол

  • Арьсны доод өөхтэй хэсгийг авч, хамрын үзүүрийг нарийсгаж өгнө.
Мөгөөрс бэхлэх
Хамрын үзүүр засал

Хамрын үзүүрийн мөгөөрс Хамрын үзүүрийн далавчны мөгөөрс өргөн байх тохиолдол

Хоёр тал нь бөөрөнхий хавтгай хамрын үзүүрийг мөгөөрсийг тайрч өндөрлөн хэлбэрийг засна. Нэмэлтээр хамрын үзүүрийг өндөрлөхдөө өөрийн мөгөөрс ашиглана.

# 2
DA POINT

  • Тухайн хүний хамрын ​​үзүүрийн мөгөөрсний өргөн, арьсны зузаан зэргийг харгалзан нарийн оношлогоог хийнэ.
  • Хамрын үзүүр болон нуруу хэсгийг зөв харьцаатайгаар натурал хэлбэрийг гаргаж өгнө.
BEFORE

AFTER 4Months

BEFORE

AFTER 7Months

BEFORE

AFTER 10Months

BEFORE

AFTER 2Months

BEFORE

AFTER 5Months

BEFORE

AFTER 5Months

Диэй хамрын мэс заслын Нө-Xау

Илүү Натурал! Илүү Аюулгүй!

Нүүрний Төрхтэй Төгс
Зохицох Хамрын Хэлбэр

Хувь хүний нүүрний ерөнхий онцлогыг нарийвчлан тодорхойлсны дараа мэргэжлийн эмчийн зөвлөгөөний дагуу үйлчлүүлэгчийн хүссэн хамрын хэлбэрийг харгалзан үзэж хамтдаа өөрт төгс зохицох хамрын дизайныг сонгох боломжтой.

Хаанаас Нь Ч Харсан
Хөөрхөн Хамрын Хэлбэр

Хамар, дух, хөмсөг хоорондын зай, хамрын урт, уруулын өнцөг, уруул эрүү хоорондын зай зэргийг бүхэлд нь нарийн тооцоолж зөв зохицолт дизайныг гаргадаг.

3D-CT Зургаар Мэс Заслын
Төлөвлөгөө Гаргана

Хагалгааны өмнө 3D CT аппаратаар хамрын хэлбэр бүтэц тодорхойлон гадаад үзэжм, үйл ажиллагаа талаас нь бодолцон хагалгааны төлөвлөгөө гаргана.

Хувь Хүний Онцлогт Тохирсон
Материал Сонгох

Хүн тус бүрийн онцлогт тохирсон материал сонгон үр дүнтэй мэс заслыг хийнэ.

БУЛЬБООБРАЗНЫЙ НОС
ЭЛЕГАНТНО UP!

DA #Selfie

#Хөөрхөн хамрыг
ДИЭЙ л хийдэг !

Бөөрөнхий, хавтгай, навтгар
хамрыг нарийсган өндөрлөх!

#Өргөн хамрын
мэс засал