ХАЙ ЭЛФ НҮҮРНИЙ ХЭЛБЭР
ЗАСАХ МЭС АЖИЛБАР

Ямар нэгэн шарх, сорви зүсэлтгүй
1 өдрийн дотор хийгдэх ажилбар
High Elf нүүрний хэлбэр засах мэс ажилбар