Ямар ч шинж тэмдэггүй имплантны асуудал Хөхний мэс заслын дараа үзлэгийг гоо сайхны мэс заслын мэргэжлийн эмч хийх хэрэгтэй

Хөхний мэс заслын дараа үзлэг

Хөхний мэс заслын дараа
имплантны талаарх янз бүрийн яриа таныг тавгүйтүүлж байна уу,
Хөхний үзлэгээ тогтмол хийлгэж байгаа юу?

Хөхний мэс заслын дараах үзлэг нь имплантны талаар бүрэн мэдлэгтэй гоо сайхны мэс заслын хөхний мэргэшсэн эмч хийх хэрэгтэй.

Имплантны цоорол

Имплантын нугарал

Хальс үүсэх

Зангилаа

Серома
Цус

Ямар ч шинж тэмдэггүй

Имплантны асуудал

Имплантыг тодорхой харах

Гоо сайхны мэс заслын хөхний мэргэшсэн эмчийн үзлэг.

Хөхний мэс заслын дараах үзлэг имплантны байрлал, цоорол гэмтэл, түүнээс үүдсэн шинж тэмдэг зэргийг харах хэрэгтэй.
Гэвч энгийн шинжилгээний төвд хөхний мэс засалтай холбоотой үзлэгийн туршлага хомс байдаг учир дээрх байдлыг дэлгэрэнгүй мэдэх боломжгүй байдаг.

Гоо сайхны эмнэлгүүдээс ялгарах Их сургуулийн эмнэлгийн хэмжээний оношилгооны төхөөрөмж
Диэй өндөр нягтралтай эхо аппарат

408_img_wave01.jpg

Энгийн эхо

Нягтрал муутай бүдэг
408_g.gif

Диэй өндөр нягтралтай эхо аппарат

Нягтрал сайтай дэлгэрэнгүй харагдац
Энгийн аппарат нягтрал багатай учир яг юу гэдгийг тодорхойлох хэцүү байдаг
Диэй эмнэлгийн нягтрал өндөртэй аппарат нь жижиг асуудлыг ч илрүүлэн
түүнд тохирсон онош болон урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авах боломжтой.

Хөхний үзлэгт тохирсон оношилгооны аппарат

Хөхний өвчин(breast lesion)сэжигтэй хэсгийг тодорхойлох

Өвчин мэт харагдаж байгаа хэсэг болон хэвийн хэсгийн ялгаатай талыг харуулна.

Өвчний онош болон задаргаа

Хөхний эхогоор гарч ирсэн асуудалд задаргаа хийн дэлгэрэнгүйг харуулна.

Хөх мэс засал хийлгэсэн өвчтөнд тохирсон Mammotome
Диэй эмнэлгийн хөхний мэргэжлийн эмч

Диэй эмнэлгийн хөхний эмч Mammotome ажилбар хийхдээ
өвчтөний онцлог имплантны онцлогийг нарийн тодорхойлсны дараа түүнд тохирсон мэс ажилбарыг хийдэг.
Имплантыг оролдохгүйгээр, алдаа мадаггүй ургацаг авна.

ИГЛА МАММОТОМА

Хорт хавдар илэрвэл


Диэй эмнэлэг Сөүлийн Их Сургуулийн эмнэлэгтэй хамтран ажилладаг бөгөөд хурдан хугацаанд арга хэмжээ авах тал дээр туслана.