Зүсэлттэй хэрнээ яг өөрийн юм шиг?

ДИЭЙ ЗҮСЭЛТТЭЙ ДАВХРАА

#зайдсан нүд #санаа зовох хэрэггүй
#дотоод гадаад давхрааны шугам

Хөөрхөн нүдтэй бол
ДИЭЙ-с!