ДИЭЙ НАТУРАЛ ХАРЬЦАА
ҮСНИЙ ШУГАМ ҮС СУУЛГАЛТ

Нүүрний хэлбэрийг гоё харагдуулах
үсний хэлбэр

Нүүрний хэлбэрийг улам гоё харагдуулах Үсний шугамын хэлбэр

Хамрын нуруу, эрэгтэйлэг төрх, нүүрний хэлбэр бүгд

Тухай хүний нүүрний хэлбэрт тохирсон үс суулгалтыг мэргэжлийн эмч нар хийж гүйцэтгэдэг.

Үзэсгэлэнтэй харагдуулах
Диэй үс суулгалт

Диэй эмнэлэг нь эмэгтэй нүүрний хэлбэрт тохирсон
нүүр зөв харагдуулах үсний суулгалтыг хийдэг.

Нүүрний харьцаанд тохирсон

609_sec04_img01

Хөмсөг хоорондын
өргөн, хамрын урт,
өргөн, үзүүр хүртэлх зай

609_sec04_img02

Духны урт, хэлбэр,
өргөн болон хамрын
үзүүр хүртэлх зай

609_sec04_img03

Нүд болон чамархай
хоорондын зай
Хамрын үзүүрээс чих хүртэлх хэмжээ

Үс суулгалт нь гэмтэлгүйгээр үсний уутанцрыг
авахаас эхэлдэг.

Үсийг сайн суулгах нь суулгах үсээ
маш сайн авахаас хамаардаг.

Үсний чиглэл нь бор өнгөтэй хэсэг.
Уутанцрыг авахдаа үс нэг бүрийг чиглэлд нь тааруулж авахгүй бол
үс тасрах, уутанцар гэмтэх зэрэг үүсэх ба үс сайн сууж өгөхөд
хэцүү болдог.

608_sec05_img_02_mn

Чиглэл тооцоолоогүй
гэмтсэн тохиолдолд

608_sec05_img_03_mn

Чиглэлийг сайн тооцож
зөв суулгасан тохиолдолд

"Гэмтэлгүйгээр үсний уутанцрыг авах нь
үс сайн сууж өгөх үндэс болдог. "

Ялгах ажиллагаа нарийн хийгдэж
Үс суулгалтыг илүү натурал байдлаар

Үс суулгасны дараа бүдүүн ширхэгтэй үс байна уу?
Үсний шугамын дагуу нарийн ширхэгтэй үс суулгагдаж байж илүү натурал
үр дүнг гаргадаг.

Point 01 Нарийн ширхэгтэй үсийг ялгах

608_sec06_img01

4 уутанцар

608_sec06_img02

3 уутанцар

608_sec06_img03

2 уутанцар

608_sec06_img04

1 уутанцар

608_sec06_img05

Нарийн уутанцар

Олон ширхэгт уутанцар, цөөн болон нарийн уутанцрууд
өөр хоорондоо зузааны хувьд ялгаатай.
Тиймээс үсний шугамын үс суулгалт нь урд хэсгийн
онцлогт тохирсон үсийг сонгон суулгах хэрэгтэй.
Ингэхийн тулд тулд суулгах үсээ нарийн сайн ялгах ажиллагаа хийгддэг.

Ялангуяа үсний шугамын хэсгийн хувьд илүү натурал харагдах
шаардлагатай учир 1 уутанцар эсвэл
нарийн уутанцрыг ялгаж суулгах нь чухал.

Point 02 Үсний уутыг сайн суулгаж өгөх

Усны долгион хэлбэрээр үс суулгах

Үсний суулгалтын хувьд тэгш хэлбэрээр бус бага зэрэг усны долгион
хэлбэрээр хийгдэж байж илүү натурал харагддаг.

Нэгэн жигд гэхээс илүү энд тэнд сайн суулгах нь чухал.

Үсний шугамын дагуу дүрмийн дагуу гэхээс илүү энд тэнд суулгаж өгөх нь чухал.

Point 03 Өнцөг, гүн байдал, чиглэлийг тааруулж суулгах

Үс нь өнцөг, гүн байдал, чиглэл бүгд өөр.
Суулгах хэсэгт үндсэн үсний чиглэлийн тооцоолж суулгах нь чухал.
Мөн үс суулгахад хугацаа их зарцуулагддаг тул цагаа сайн тооцоолох шаардлагатай.

608_sec06_img01

Үс суулгах хэрэгсэл

Суулгах үсээ оруулах

Суулгах хэсэгт үс шилжүүлэх

Үс суулгах хэрэгслийг ашиглан уутанцар суулгах чиглэл, өнцгийг тааруулж
зөв тооцоолж суулгах нь чухал.
Мөн үсийг суулгах хэрэгсэл ашиглан нэг нэгээр нь шууд суулгадаг учир
зарцуулагдах цагийн хувьд харьцангуй бага учир энгийн амьдралдаа хурдан орох боломжтой.

ДИЭЙ
Зүсэлттэй vs Зүсэлтгүй

Зүсэлттэй

 • Шаардлагатай хэмжээгээр арын хэсгээс авч эргэн оёно
 • Шаардлагатай хэсгийг ард хэсгээс зүсэж авах
 • Дагз хэсэгт сорви үүсч болно
 • Их хэмжээний уутыг богино хугацаанд авах боломж
 • Хуйхыг авсны дараа ялгалт хийгддэг тул гэмтэл бага
 • Ойролцоороор (4000~5000ширхэг)
 • ШТүр хугацаанд мэдрэмж буурах өвдөлт үүсэх
 • Зүссэн хэсэг үсээр хаагддаг тул гадна талаас ил харагдахгүй

Зүсэлтгүй

 • Үсний хэсэг хэсгээс үсний уутанцрыг авна
 • Үсний хэсэг хэсгээс уутанцрыг авах
 • Зүсэлтийн сорвигүй, хурдан эдгэрэл
 • Авах цаг удаан зарцуулагдана
 • Үс хуйхны онцлогоос хамаарч гэмтэл үүсч болно
 • Зүсэлттэй аргыг бодвол бага хэмжээ авагддаг
 • Зүсэлтгүй учраас өвдөлт бага
 • Их хэмжээгээр авах тохиолдолд дагз хэсгээр мэдэгдэх

Зүсэлтгүй аргаар үс авах

Зүсэлтгүй аргаар үсийг авахдаа дараах 4 төрлийн аргаар авдаг.
Үс суулгах хэмжээ, үс хуйхны онцлог, мэс заслын дараах эдгэрэл зэргийг харгалзан үзэж сонгохшаардлагатай.

609_08_01

Дагзны ар хэсгийг хуссаны дараа
уутанцар авах

609_08_02

1см лайнаар хусах

609_08_03

2-3 см лайнаар хусах

609_08_04

Үс хусахгүйгээр авах арга

Үс хусахгүйгээр авах арга

Диэй үсний шугамын үс суулгалт