ДИЭЙ ӨӨХ СОРУУЛАХ МЭС ЗАСАЛ

Өөх соруулаад хэмжээг багасгахаас илүү
тухайн хүний биеийн онцлогийг тооцоолсон Balance Body