ДИЭЙ ӨӨХ СОРУУЛАХ МЭС ЗАСАЛ

Өөх соруулаад хэмжээг багасгахаас илүү
тухайн хүний биеийн онцлогийг тооцоолсон Balance Body

Мэс заслын цаг
1цаг
Мэдээ алдуулалт
Гүн унтуулга
Эдгэрэх хугацаа
1 хоног
Хувь хүнээс
шалтгаалан
өөр байна