Гэмтэлгүй хальс арилган
Анхны хагалгаа мэт

Диэй
Хамрын дахин хагалгаа

Хамрын дахин мэс засал

Өмнө суулгасан имплантыг аваад
Дахин засаж өгөхөд болно гэж үү?