DA PLASTIC SURGERY HOMECARE

Хэсэг бүрийн
Хагалгааны дараа анхаарах зүйл

DA

Хагалгааны дараа анхаарах зүйлтэй заавал танилцана уу.

※ Энэхүү имиж нь нөхцөл байдлаас шалтгаалан бодит байдлаас өөр харагдах магадлалтай, өвчтний зөвшөөрөл аван зураг авал хийгдсэн болно.