Товгор ам засах мэс засал

Яаж ч инээсэн өөрийн мэт үзэсгэлэнт
амны хэлбэр!