Диэй мэдээ алдуулалтын FAQ
Safe Anesthesia Center

Аюулгүй хагалгааг эрхэмлэгч Диэй эмнэлгийн аюулгүйн мэдээ алуулах систем