БОТОКС

Хэт хөгжсөн булчинг багасган жижиг нарийн
нүүрний хэлбэрийг гарган үрчлээг хамтад нь арилгаж өгнө!

Илүү залуу, үрчлээгүй толигор арьс
Зөвхөн Диэй~д

Үрчлээнээс сэргийлэх арга