Богино, сартгар хамар
Нүх нь харагддаг хамрыг засах

Богино
сартгар хамрын мэс засал