Монхор хамрын мэс засал

Тахийсан хамрын нурууг тэгшлэн
засаж өгнө!