Өргөн хамрын мэс засал

Бөөрөнхий, том, тарсан хамрыг нарийхан цэгцтэй!