Эрэгтэй үс уналтын эмчилгээ

Хувь хүний үс уналтын шалтгаан
эмчилгээний арга зэргийг тодорхойлон гаргана

Мэс заслын цаг
3цаг
Мэдээ алдуулалт
Бүтэн наркоз
Эмнэлэг хэвтэх
1 хоног
Оёдол авах
14 хоног
Эдгэрэх хугацаа
3~4 хоног