Диэй өөх суулгах

Хавтгай хонхойсон хэсгийг дүүргэн
илүү залуу харагдуулах үр дүн!

Мэс заслын цаг
1цаг

Мэдээ алдуулалт
Гүн унтуулга

Эмнэлэгт хэвтэх
Хэрэггүй

Оёдлын утас
7 хоногийн дараа

Эдгэрэх хугацаа
3~4 хоног