Зөв
хэлбэртэй

Үзэсгэлэнтэй
төрх

Диэй нүүрний хэлбэр засал