Өөх суулгах хөхний мэс засал

Илүүдэл өөхөө хөхөндөө

Хагалгааны цаг
2цаг
Мэдээ алдуулалт
Гүн унтуулга
Оёдол
шаардлагагүй
Эдгэрэх хугацаа
3-4 хонгийн дараа