ДИЭЙ ХЭВЛИЙН
МЭС ЗАСАЛ

Сунасан гэдсийг нарийхан чанга!

Мэс заслын цаг
2~3цаг
Мэдээ
алдуулалт

Бүтэн мэдээ
алдуулалт
Оёдол авах
7 хоног
Эдгэрэх
хугацаа

7 хоног
Эмнэлэгт
хэвтэх

1 хоног