ДИЭЙ Liposonix

Мэс заслын бус аргаар биеийн хэлбэр засах!

Мэс заслын цаг
1цаг
Мэдээ
алдуулалт

Гүн унтуулга
Эдгэрэх
хугацаа

Хэрэггүй
Хувь хүнээс
шалтгаалан
өөр байна