Унжилтын гүнээс
шалтгаалан
Татах хүчийг тохируулна

Шинэ таталтын арга, хүчтэй үр дүн

Диэй
Мини зүсэлттэй таталт

Өдрийн дотор 10 насаар залуужих Диэй Мини зүсэлттэй таталт

Өдөр өдөрт өөрчлөгдөх нүүрний унжилт ?
Яагаад таталт хийлгэхээс эргэлзээд байгаа вэ

Бусад арьс таталтаас өөрөөр?
Санаа зоволтгүй хамгийн бага зүсэллтэй таталт

Таталтанд хэрэгтэй бүх зүйсийг нэгтгэн
Хялбар хэрнээ баталгаатай таталтын үр дүн.

Хүчтэй таталтын үр дүн

Хурдан эдгэрэлт

Нүдэнд харагдахгүй мини зүсэлт

Бага өвдөлт

Өдрийн дотор 10 насаар залуужих Диэй Мини зүсэлттэй таталт

Хүн болгоны нүүрний хэлбэр, арьс өөр учир
унжилтын гүнээс шалтгаалан татах хүчийг шийднэ

602_sec05_img
Хэт татахад
Хумилт үүсэн / үрчлээ унжилт үүснэ
Энгийн таталт
Диэй Мини
зүсэлттэй таталт
Хэт татахад
Хумилт үүсэн / үрчлээ унжилт үүснэ

Диэй эмнэлэгт таталт хийлгэсэн өвчтөн

Арьс таталтаар улам залуу!!
Эдгэрэх хугацаа, сорвинд санаа зовох хэрэггүй
#Мини зүсэлттэй таталт

Диэй Мини зүсэлттэй хагалгаа!
Нүдэнд үл үзэгдэх сорви, хурдан эдгэрэлт

602_sec06_img1

Энгийн таталт

Диэй Мини зүсэлттэй таталт

902_sec06_img01

Диэй эмнэлэгт таталт хийлгэсэн өвчтөн

902_sec06_img03

Арьс таталтаар улам залуу!!
Эдгэрэх хугацаа, сорвинд санаа зовох хэрэггүй
#Мини зүсэлттэй таталт

Булчингийн давхарга хүртэл 3 төрлөөр татан тогтооно!
Нэг удаагийн мэс заслаар хүчтэй үр дүн, удаан барилт

602_sec07_img

Зөвхөн өнгөн арьс татдаг таталт Үр дүнгүй

Хөгшрөлтийн үндсэн шалтгаан
Суурийн давхаргаас (SMAS) унжилтаас үүддэг.
Иймээс унжилтыг засахын тулд ганц
арьсыг тайраад тогтоох биш арьсны гүнийн
булчин хүртэл үндсэн унжилтыг нь засаж өгнө.
904_sec07_illu01

Энгийн таталт

Диэй Мини зүсэлттэй таталт

Суурийн давхарга(SMAS)хүртэл татах!
DA хамгийн бага зүсэлт

Суурийн давхарга
(SMAS)
3 тогтоолт

Хүчтэй таталтын үр дүн

Удаан
барина

Диэй Мини
зүсэлттэй таталт

Өдрийн дотор 10 насаар залуужих
Диэй Мини зүсэлттэй таталт

*Диэй эмнэлэгт таталт хийлгэсэн өвчтөн

Диэй Мини зүсэлттэй таталт
Өмнө дараа зураг

3сарын дараа

3сарын дараа

3сарын дараа

8сарын дараа

8сарын дараа

8сарын дараа

5 сарын дараа

5 сарын дараа

5 сарын дараа

4 сарын дараа

4 сарын дараа

4 сарын дараа

2 сарын дараа

2 сарын дараа

2 сарын дараа

8 сарын дараа

8 сарын дараа

8 сарын дараа