Хөдөлгөөнтэй
Амьдралын идэвхтэй хэмнэлд
тохирсон

Диэй Сэвин x суулгац