I шугам
Хөх хоорондын
хэлбэр

Диэй
Хөх томруулах мэс засал