DA TV

https://www.youtube.com/embed/_5T720qqavg

Хөхний мэс засал

Хөх томруулах мэс засал
https://www.youtube.com/embed/ScXcT3je-zI

Нүүрний хэлбэр засах / Эрүүний мэс засал

Шаамий эрүү засах
https://www.youtube.com/embed/gipBCz0MIIY

Нүүрний хэлбэр засах / Эрүүний мэс засал

Эрүүний дахин хагалгаа
https://www.youtube.com/embed/Lh9gy_DIsI0

Бусад

И Сан Ү эмчийн танилцуулга
https://www.youtube.com/embed/Sf_cTQOPqG4

Арьс таталт / Залуужуулах

Утсан таталт юуг анхаарах хэрэгтэй вэ?

Review

  • All
  • Movie
  • Photo
MORE

DA #SELFIE

for more

DA TV

DA DOCTORS

MORE