1F

Угтах хэсэг

Өвчтөн төвөггүйгээр хүссэн тасагтаа очиход нь туслах хэсэг

3F

Шүдний эмчилгээ

Шүдний бүх төрлийн эмчилгээг хийдэг Диэй эмнэлгийн нэгдсэн эмчилгээний системийн нэг юм.

4F

VIP хэвтэх тасаг

Удаан хэвтэх шаардлагатай хүмүүст зорилсан зочид буудлын зэрэглэлийн хэвтэх тасаг

5F

Хэвтэх тасаг

Хариуцсан эмчийн үзлэгийн доор аюулгүй тайвал нөхцөл эдгэрэлтийг туслах тасаг

6F

Арьс арчилгааны тасаг

Төрөл бүрийн нүүр, биеийн лазер эмчилгээнээс эхлүүлэн гоо сайхны мэс заслын дараахи арчилгаа зэргийг бүрэн хэмжээнд үзүүлэх тасаг

7F

Бүртгэх хэсэг

Диэй эмнэлэгт ирж байгаа үйлчлүүлэгчийн хамгийн түрүүнд ирдэг давхар. Үйлчлүүлэгчийн тайван тухтай байдлыг хангах өргөн цэлгэр хүлээлгийн танхим.

8F

Зөвлөгөөний тасаг

Мэс засал тус бүрт зориулсан мэргэжлийн эмчийн 1:1 зөвлөөний тасаг

9F

Зөвлөгөө / Шинжилгээний тасаг

Хөх, биеийн хэлбэр засах, эмэгтэйчүүдийн үзлэгээс гадна төрөл бүрийн тоног төхөөрөмжөөс бүрдсэн шинжилгээний нэгдсэн тасаг

10F

Эмчилгээний тасаг

Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан мэс заслын дараахи эмчилгээний тасаг

11F~12F

Хагалгааны тасаг

Нарийвчилсан ариутгах системээр тоноглогдсон мэдээ алдуулалтын эмчийн хяналтанд дор аюулгүй систем, бүх төрлийн орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон мэс заслын тасаг.