Зөв
Гоо сайхны мэс заслын үнэ цэний
тухай өгүүлье

Зөв эмчилгээ, тасралтгүй судалгаа
шинжилгээ ,олон жилийн туршлагын үр дүн нь
өөрөө үнэ цэнийг бий болгодог,
Диэй эмнэлгийн
аюулгүй байдлыг нэн тэргүүнд тавих явдал нь өөрөө
үйлчлүүлэгчтэйгээ адилхан бодол санаатай байдагтай
холбоотой юм.

Диэй эмнэлэг нь солонгос улсаас гадна дэлхийн бусад
улс оронд гоо үзэсгэлэнг бэлэглэж байна.

Диэй зөв эмчилгээ

Үнэнч шударга эмчилгээ нь үйлчлүүлэгчийг
сэтгэл ханамжтай болгох үр дүнг бий болгодог.
Диэй эмнэлэг нь нарийвчилсан шинжилгээ болон
оношилгоонд тулгуурлан үйлчлүүлэгчид зайлшгүй
хэрэгцээтэй байгаа мэс заслыг гүйцэтгэдэж байна.

Диэй судалгаа шинжилгээ

Гоо сайхны мэс заслын нарийвчлал нь идэвхтэй
гүнзгий судалгаанд суурилдаг. Диэй эмнэлгийн эмч
нарийн тасралтгүй судалгаа шинжилгээний үр дүнд
үйлчлүүлэгчийн мэс заслын дараах сэтгэл ханамж
өндөр байдаг.

Диэйгийн аюулгүй байдал

Олон төрлийн эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, системчилсэн бүтэц нь аюулгүй мэс заслын үндсэн суурь нь болж өгдөг. Диэй гоо сайхны мэс заслын эмнэлэг / мэдээ алдуулах тасаг / арьсны тасаг зэрэг олон төрлийн тоног төхөөрөмж нь аюулгүй ажиллагааны системийг үүсгэж үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдлыг хангадаг.

  • Цусны шинжилгээ
  • СД СТ
  • Цээжний зураг авалт
  • Зүрхний зураг авалт

Диэй гоо үзэсгэлэн

Хүн бүр гоо үзэсгэлэнтэй байхыг хүсдэг.
Диэй эмнэлэг нь таны унаган төрхний
гоо үзэсгэлэнг тодосгож гэрэлтсэн
сайхан дүр төрхийг бэлэглэнэ.

Диэй итгэл

Диэй нь үйлчлүүлэгчдийг нэн тэргүүнд
тавьснаар итгэлцлийг бий болгодог.
Үйлчлүүлэгчийнхээ юу хүсэж байгааг нь
ойлгосны үндсэн дээр хүсэж буй дүр
төрхийг бүтээхэд тусалдаг.

Диэй дэлхийд

Олон төрлийн эмнэлгийн тоног төхөөрөмж,
системчлэгдсэн бүтэц нь аюулгүй мэс заслын
үндсэн суурь нь болж өгдөг. Диэй гоо сайхны мэс
заслын эмнэлэг / мэдээ алдуулах тасаг / арьсны
тасаг зэргийн олон төрлийн тоног төхөөрөмж нь
аюулгүй ажиллагааны системийг үүсгэж
үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдлыг хангадаг.