Төрөлхийн мэт харагдах Нүдний хумих арга
буюу зүсэлтгүй давхраа оёх арга

Угаасаа л минийх байсан юм шиг төрөлхийн мэт харагдах нүдний давхраа

 • Мэс засал
  үргэлжлэх
  хугацаа 20
  минут

 • Хэсгийн мэдээ
  алдуулалт болон
  унтуулгатай

 • Мэс заслаас
  хойш 3-4н
  өдрийн дараа
  утас авна

 • Эдгэрэх
  хугацаа
  2-3 өдөр

 • Эмнэлэгт
  2 удаа ирж
  үзүүлнэ

 • Хувь хүний биеийн
  онцлогоос шалтгаалан
  өөр өөр байна

Диэй Төрөлхийн мэт харагдах Нүдний хумих аргаар (зүсэлтгүй)
давхраа хийлгэх шаардлагатай тохиолдлууд

 • Нүдний дээд зовхины
  нимгэн арьс унжсан
  тохиолдолд
 • 2 нүдний нэг нүд нь
  давхраатай тохиолдолд
 • Нүдний давхраа нь
  орж гардаг тохиолдолд
 • Өмнөх оёдол
  тайлагдаад дахин оёх
  шаардлагатай
  тохиолдолд
 • Мэс заслын дараах
  эдгэрэлт хурдан байхыг
  хүсэж байгаа
  тохиолдолд

Диэй Төрөлхийн мэт харагдах Нүдний хумих
арга (зүсэлтгүй давхраа оёх) гэдэг нь ?

Диэй нүдний давхрааг төрөлхийн мэт харагдуулах
хумих арга нь (зүсэлтгүй давхраа) арьсыг
зүсэхгүйгээр зангидаж төрөлхийн давхраатай мэт
болгодог мэс засал юм.

Давхрааны шугамаас шалтгаалан жижиг нүх гаргадаг
учир хиймэл мэт мэдрэмж төрөхгүй өөрийн мэт нүдний
давхрааг үүсгэдэг


Сорви мэдэгдэхгүй бөгөөд эдгэрэх хугацаа хурдан юм.

Диэй нүдний давхрааг төрөлхийн мэт харагдуулах хумих аргын (зүсэлтгүй давхраа оёх)
гол Пойнт нь төрөлхийн мэт харагдуулахад оршино.

Диэй Төрөлхийн мэт харагдах Нүдний хумих арга (зүсэлтгүй давхраа оёх)
мэс засал хэрхэн хийгдэх тайлбар

 • Мэс заслын
  өмнө
 • Царайнд нь тохируулан
  давхрааны дизайныг
  гаргах
 • Хэр том давхраатай
  болохоос шалтгаалж
  жижиг нүх гаргаж өгнө
 • Гаргасан нүхэндээ утас
  хийж хумиж оёно
 • Мэс заслын
  дараах нүд

*Тухайн хүнээс шалтгаалан үр дүн өөр өөр байна

Диэй Төрөлхийн мэт харагдах Нүдний
хумих арга (зүсэлтгүй давхраа оёх) нь !

 • Судалгааны үр дүнӨмнө нь 3-4 удаа хумиж оёдог байсан арга нь илүү олон удаа буюу 7 удаа хумиж оёсноор тайлагдах магадлал хамгийн бага байдаг.
 • Төрөлхийн мэт шугамЖижиг нүх гаргадаг учир хиймэл мэт санагддаггүй өөрийн мэт давхрааг үүсгэдэг
 • Сорви бараг үлдэхгүйАрьс зүсдэггүй учир сорви бараг үлдэхгүй эдгэрэх хугацаа хурдан

Диэй гоо сайхны мэс заслын эмнэлгийн
Топ моделиудын селпи зураг , бичлэгүүд

 • Мэс заслаас хойш 8 сарын дараа

  Нүдний булчинг засах + урд талын сэтэлгээ

 • Мэс заслаас хойш 3 сарын дараа

  Нүд нээгдэх булчинг чангаруулах мэс засал (давтан) + Урд талын сэтэлгээ (давтан) +давхар сэтэлгээ

 • Мэс заслаас хойш 8 сарын дараа

  Зүсэлттгүй Нүд нээгдэх булчинг чангаруулах мэс засал + Урд талын сэтэлгээ +ард сэтэлгээ

 • Мэс заслаас хойш 2н жилийн дараа

  Зүсэлттгүй Нүд нээгдэх булчинг чангаруулах мэс засал

 • Мэс заслаас хойш 5н сарын дараа

  Хумих арга

 • Мэс заслаас хойш 10н сарын дараа

  Нүд нээгдэх булчинг чангаруулах мэс засал (давтан)

 • Мэс заслаас хойш 2н хоногийн дараа

  Хумих арга

Диэйгийн нүдний имидж нь төрөлхийн
юм шиг үзэсгэлэнтэй нүдийг бүтээхэд оршдог