Premium Өөлөх арга( зүсэлттэй)

Оёдол харагдахгүй төрөлхийн мэт давхраа

 • Мэс засал
  үргэлжлэх
  хугацаа 30
  минут~1цаг

 • Хэсгийн мэдээ
  алдуулалт болон
  унтуулгатай

 • Мэс заслаас
  хойш 5-7н
  өдрийн дараа
  утас авна

 • Эдгэрэх
  хугацаа 7
  хоног

 • Эмнэлэгт
  2 удаа ирж
  үзүүлнэ

 • Хувь хүний
  биеийн онцлогоос
  алтгаалан үр
  дүн өөр өөр
  байна

Диэй Premium Өөлөх аргаар (зүсэлттэй)
давхраа хийлгэх шаардлагатай тохиолдлууд

 • Зовхины арьс зузаан
  болон булчин зузаан
  тохиолдолд
 • Нүдний дээд зовхи өөх
  ихтэй нүдний зовхи
  унжсан тохиолдолд
 • Нүдний дээд зовхи зузаан,
  өөхлөлтөөс үүдэн арьс
  сунасан тохиолдолд
 • Мэс заслын дараах
  чанартай үр дүнг
  хүсэж байх тохиолдолд
 • Том давхраатай болох
  зорилгоор давтан мэс засал
  хийлгэх тохиолдолд

Диэй Premium нүдний зүсэлттэй давхрааны арга гэдэг нь?

Диэй Premium нүдний зүсэлттэй давхраа хийх арга нь зовхины булчингийн хальсыг
давхрааны шугамтай наалдуулан зүсэлт хийж, унжсан зовхины өөхөн давхаргыг
тайрч оёсноор том тунгалаг нүдтэй болгож давхраа хийх арга юм.

Диэй premium нүдний зүсэлттэй давхраа хийх арга нь хумих арга (зүсэлтгүй арга)-тай
харьцуулахад давхрааг ямар ч төрлөөр хийж оёх боломжтой бөгөөд ялангуяа зовхи
унжих ,нүдний өөхөн давхарга зузаан тохиолдолд энэхүү мэс заслыг хийлгэх нь үр дүнтэй байдаг.

Зүсэлттэй давхраа хийх арга нь зовхины өөхийг багасгаж хавдсан эсвэл нүд давчуу
харагдах байдлыг арилгадаг мэс засал бөгөөд оёдол тайлагдах эрсдэлгүй болно.

Диэй нүдний давхрааг төрөлхийн мэт харагдуулах хумих аргын (зүсэлтгүй давхраа оёх)
гол Пойнт нь төрөлхийн мэт харагдуулахад оршино.

Диэй Premium нүдний зүсэлттэй давхрааны арга

 • Мэс заслын
  өмнө
 • Хүсэж байгаа хэмжээгээр
  нүдний давхрааны
  зүсэлтийг хийж өгдөг
 • Нүдний зовхины унжсан
  арьс болон булчинг
  тайрч авах
 • Нүдийг нээхэд ашигладаг
  булчинг арьстай холбож
  давхрааны шугам
  бэлэн болно
 • Мэс заслын дараа

*Тухайн хүнээс шалтгаалан үр дүн өөр өөр байна

Диэй Premium нүдний зүсэлттэй давхрааны арга

 • Хумих арга шиг төрөлхийн мэт харагданаЧадварлаг гоо сайхны мэс заслын эмч нарийн ноу хау дээр тулгуурлан хумих арга (зүсэлтгүй) шиг төрөлхийн мэт нүдний давхраа
 • Тасралттгүй судалгаа шинжилгээний дараах үр дүн сэтгэл ханамжийг бэлэглэнэЗовхинд зүсэлттэй оёдол хийснээр байнгын үр дүнг мэдрэх боломжтой
 • Том саруул нүдний давхрааЗовхины унжиж суларсан булчин болон өөхөн давхрыг тайрч оёсноор илүү том саруул нүдтэй болно
 • Олон төрлийн давхрааг хийх боломжтойНүдний давхрааг дотор талаар гаргах , гадна талаар гаргах , дотор ба гадна талаар гаргах зэрэг хүсэж байгаа давхрааны хэлбэрийг хийхээс гадна давтан мэс засал ч хийх боломжтой.

Диэй гоо сайхны мэс заслын эмнэлгийн
Топ моделиудын селпи зураг , бичлэгүүд

 • Мэс заслаас хойш 8 сарын дараа

  Нүдний булчинг засах + урд талын сэтэлгээ

 • Мэс заслаас хойш 3 сарын дараа

  Нүд нээгдэх булчинг чангаруулах мэс засал (давтан) + Урд талын сэтэлгээ (давтан) +давхар сэтэлгээ

 • Мэс заслаас хойш 8 сарын дараа

  Зүсэлттгүй Нүд нээгдэх булчинг чангаруулах мэс засал + Урд талын сэтэлгээ +ард сэтэлгээ

 • Мэс заслаас хойш 2н жилийн дараа

  Зүсэлттгүй Нүд нээгдэх булчинг чангаруулах мэс засал

 • Мэс заслаас хойш 5н сарын дараа

  Хумих арга

 • Мэс заслаас хойш 10н сарын дараа

  Нүд нээгдэх булчинг чангаруулах мэс засал (давтан)

 • Мэс заслаас хойш 2н хоногийн дараа

  Хумих арга

Диэйгийн нүдний имидж нь төрөлхийн
юм шиг үзэсгэлэнтэй нүдийг бүтээхэд оршдог