Диэй #сэлфи

 • Юү И Сул
  • #Дөрвөлжин эрүү
  • #Духны имплант
  • #Зүсэлттэй арга
  • #Урдаас сэтлэх
  • #Өөх суулгах
 • Ха Юү Ан
  • #Дөрвөлжин эрүү
  • #Шанаа
  • #Духны имплант
  • #Зүсэлтгүй арга
  • #Хамрын нуруу
  • #Хамрын үзүүр
  • #Өөх суулгах
 • 김유주
  • #Дөрвөлжин эрүү
  • #Шанаа
  • #Зүсэлтгүй нүдний хэлбэр засал
  • #Хойш сэтлэх
  • #Доош сэтлэх
  • #Доод зовхины өөх засах
  • #Хамрын товгор яс
  • #Богино хамар
  • #Өөх суулгах
 • 이준우
  • #Зүсэлтгүй нүдний хэлбэр засал
  • #Урдаас сэтлэх
  • #Хамрын нуруу
  • #Хамрын үзүүр
  • #Хамрын үзүүр нарийсгах
  • #Өөх суулгах
  • #Эрэгтэй нүдний мэс засал
  • #Эрэгтэй хамрын мэс засал
 • 김수아
  • #Дөрвөлжин эрүү
  • #Шанаа
  • #Духны имплант
  • #Хамрын нуруу
  • #Хамрын үзүүр
  • #Өөх суулгах
 • 김시연
  • #Зүсэлттэй нүдний хэлбэр засал
  • #Урдаас сэтлэх
  • #Доод зовхины өөх засах
  • #Богино хамар
  • #Хамрын үзүүр нарийсгах
  • #Өөх суулгах
 • 문하은
  • #Дөрвөлжин эрүү
  • #Шанаа
  • #Өөх суулгах
 • 윤예은
  • #Шанаа
  • #Зүсэлттэй нүдний хэлбэр засал
  • #Хойш сэтлэх
  • #Доош сэтлэх
  • #Нүдний дахин хагалгаа
  • #Хамрын нуруу
  • #Хамрын үзүүр
  • #Акюүтаталт
 • 한지우
  • #Зүсэлттэй нүдний хэлбэр засал
  • #Урдаас сэтлэх
  • #Хойш сэтлэх
  • #Доош сэтлэх
  • #Таталт
  • #Акюүтаталт
  • #Таталт
 • 유채원
  • #Зүсэлтгүй нүдний хэлбэр засал
  • #Хойш сэтлэх
  • #Доош сэтлэх
  • #Акюүтаталт
 • 은수아
  • #Дээд доод эрүү
  • #Хамрын нуруу
  • #Хамрын үзүүр
  • #Өөх суулгах
 • 김서영
  • #Дөрвөлжин эрүү
  • #Шанаа
  • #Духны имплант
  • #Хамрын товгор яс
  • #Өөх суулгах
 • 이예설
  • #Дөрвөлжин эрүү
  • #Шанаа
  • #Зүсэлтгүй арга
  • #Урдаас сэтлэх
  • #Хойш сэтлэх
  • #Доош сэтлэх
  • #Хамрын нуруу
  • #Хамрын үзүүр
  • #Хамрын үзүүр нарийсгах
  • #Өөх суулгах
 • 유지안
  • #Дөрвөлжин эрүү
  • #Шанаа
  • #Духны имплант
  • #Зүсэлтгүй арга
  • #Доод зовхины өөх засах
  • #Монтгор хамар
  • #Хамрын үзүүр нарийсгах
  • #Өөх суулгах
 • 임아영
  • #Шанаа
  • #Хамрын нуруу
  • #Хамрын үзүүр
  • #Өөх суулгах
1 2