Смайл Эрүү

Дээд эрүүний ясны хөдөлгөөний байрлал болон доод
эрүүний ясыг нимгэлэх байрлалыг нарийн тогтоож
алдаагүй зөв хийгддэг мэс заслыг дээд ,
доод эрүүний яс багасгах мэс засал гэдэг !
Амны хөндийн эдгэрэлт хурдан бөгөөд үзэсгэлэнтэй царайг бэлэглэнэ.

 • Мэс засал
  үргэлжлэх
  хугацаа 2 цаг

 • Бүтэн биеийн
  мэдээ алдуулалт

 • Эмнэлэгт
  1-2 хоног
  хэвтнэ

 • Мэс заслаас
  хойш 6-н
  өдрийн дараа
  утас авна

 • Энгийн амьдралд
  3-4 өдрийн
  дараагаар орох
  боломжтой

Смайл эрүү гэдэг нь ?

Дээд ,доод эрүүний яс багасгах мэс засал гэдэг нь дээд эрүүний яс болон доод эрүүний ясны байрлалыг зөв тохируулаад амны хөндийн үйл
ажиллагааг хурдан хуучин хэвэнд нь оруулж, хэлбэрийн хувьд үзэсгэлэнтэй зөв байрлалд оруулах мэс заслыг хэлдэг.

Диэй гоо сайхны мэс заслын эмнэлэг нь дээд эрүүний ясны байрлал болон дээд эрүүний ясны өнцгийг
өөрчлөх замаар дээд эрүүний хөдөлгөөнийг бууруулах эрүүний яс багасгах мэс засал хийснээр зөв нүүрний хэлбэртэй болдог .

Смайл эрүүний гол цөм
Эрүү нь уруулын хэлбэр ,хамар уруул 2-ын хоорондох урт ,инээмсэглэлийн хэлбэр гэх мэт гоо зүйн талаас чухал
үүрэгтэй эрхтэн юм. Мэс засал нь дээд эрүүний ясны байрлал , хөдөлгөөн , доод эрүүний ясны байрлалыг зөв тогтоох гол
POINT-ийг олох замаар хийгддэг .

Эрүү багасгах мэс засалтай холбоотой дипломын ажил

Диэй гоо сайхны мэс заслын эмнэлгийн И САнг Ү эмч болон Ан Синг Хён эмч нь 2017 оны 2-р сард дээд, доод эрүүний яс багасгах нь гоо сайханд нөлөөлөхийг үр ашиг гэсэн сэдвээр дипломын ажиллаа танилцуулсан болно.

Энэхүү дипломын ажилд “Зөв төрхтэй ч гэсэн эрүү өргөнтэй хүн нүүрний хэлбэр засах мэс засал хийлгэхдээ хэтэрхий гүнзгий тайрснаас болж арьсанд унжилт үүсэж, хиймэл мэт харагдах сөрөг талтай , иймд цагийн зүүний дагуу хийгдэх эрүүний яс багасгах мэс засал нь ясыг аль болох хамгийн багаар тайрч урдаас нь харахад нүүрний доод хэсэг төрөлхийн мэт нарийхан харагдаж болох” талаар илтгэл тавьсан болно.

Диэй-гийн Ноу-Хау агуулж байгаа Смайл эрүү

Зохимжтой уруулын хэлбэрДээд эрүүний ясыг хөдөлгөөн хийж болох төгс байршлыг сонгосноор мэс
заслын дараах хонхойж орох зэрэг хүндрэл гарахгүй бөгөөд , инээмсэглэх
үед төрөлхийн мэт шүдтэй харагддаг.

Үзэсгэлэнтэй инээмсэглэлДээд эрүүний нимгэлэх ясыг цагийн зүүний дагуу эргүүлж зөв өнцөгт
тохируулдаг. Ингэснээр амны хөндий болон уруул зөв хэлбэртэй болж
төрөлхийн мэт үзэсгэлэнтэй инээмсэглэлтэй болно.

Эрүү - Шүдний зориулалт эдгэрэх хугацааНимгэлэх байрлалыг зөв сонгож зассанаар эрүү болон шүдний зориултыг
зөв хэлбэрт оруулахаас гадна үзэсгэлэнтэй төрхийг олж авдаг

Жижиг зууван нүүрДоод эрүүний ясыг нимгэлэх байрлалыг зөв олохоос шалтгаалан нүүрний
хэлбэр өөрчлөгддөг учраас багасгах гол пойнтыг зөв олж багасгаснаар
нарийхан жижиг нүүртэй болдог.

“Смайл эрүү”-ний мэс засал хийлгэх шаардлагатай тохиолдлууд

 • Доод эрүүний яс дээд эрүүний ястай харьцуулахад
  урт нь урагшаа түрж гарч шамийсан тохиолдолд
 • Дээд эрүүний яс болон доод эрүүний яс
  бүхэлдээ урагшаа гарч ирсэн тохиолдолд
 • Нүүрний яс , булчин , өөхний давхаргын эргэн
  тойронд тэнцвэр алдагдаж нүүрний хэм тэгш бус тохиолдолд
 • Доод эрүүний яс арагшаа хэтэрхий их түлхэгдэн
  орсноос болж богино эрүүтэй харагдах тохиолдолд
 • Доод эрүүний яс хойшоогоо хэтэрхий
  их түрэгдэн гарсан тохиолдолд

Смайл эрүү
CT BEFORE & AFTER

Доорх X-ray зураг нь Диэй гоо сайхны мэс заслын эмнэлэгт мэс засал хийлгэсэн хүний х-рау зураг болно.

Диэй Смайл эрүү яагаад чухал вэ

 • Нарийн тодорхой шинжилгээ болон нэн тохиромжтой мэс засал Гоо сайхны мэс засал, сэргээн засах тасаг, мэдээ алдуулах тасгууд хоорондоо холбоотой байж нарийн шинжилгээ болон мэс заслын талаарх төлөвлөгөө гаргадаг нь мэс засал амжилттай болох үндэс нь болдог
 • Ясны үйл ажиллагааг сайжруулснаар мэс заслын дараах үр дүн сайжирдаг Нүүрний ясны үйл ажиллагааг сайжруулах болон нүүрний хэлбэрийг засах мэс заслыг давхар хийгдсэнээр илүү жижиг, үзэсгэлэнтэй царайг бий болгоно.
 • Мэргэжлийн эмч мэс заслыг гардан гүйцэтгэн бүрэн хариуцна. Олон төрлийн шинжилгээ туршлага дээр тулгуурлан кэйс бүр дээр тохирох ноу хау дээр үндэслэн мэс заслыг мэргэжлийн эмч гардан гүйцэтгэнэ.
 • Нүүрний яс багасгах мэс заслын тасралттгүй судалгаа шинжилгээ Олон улсын эрдэм шинжилгээний хуралд байнгын оролцож түүн дээр тулгуурлан явагдах мэс заслын тасралтгүй судалгаа шинжилгээ
 • Ситемчилсэн мэс заслын дараах арчилгаа Мэс заслын дараах нүүрний хаван буулгах зэрэг системчилсэн арчилгааг үзүүлж байна.

Диэй “Смайл эрүү” гэдэг бол

1-рт Гоо сайхны мэргэжилтний ур чадвар , хамтын ажиллагаа зэрэг системчилсэн үйлчилгээ нь үйлчлүүлэгчид сэтгэл ханамжтай мэс заслыг үзүүлдэг

2рт Олон төрлийн шинжилгээ, үйлчлүүлэгч бүрт тохирсон ноу хау-г эзэмшиж буй хариуцлагатай мэргэжлийн эмч

3рт Нүүрний хэлбэр засахтай холбоотой байнгын судалгаа шинжилгээний үндсэн дээр шинэ мэс засал явагддаг